اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
باقر بهرام شتربان
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی : متولد تبریز محله شتربان(دوچی) دارای دیپلم ریاضی و فیزیک از تبریز کارشناسی نقاشی از دانشگاه شاهد(تهران)و کارشناسی ارشد تصویر متحرک از دانشگاه هنر(تهران) در سال 86، گذراندن خدمت مقدس نظام وظیفه در دانشگاه افسری امام علی(ع)
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : تصویر متحرک
تلفن : 041335419965
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/BAGHER_BAHRAM_SHOTORBAN
ایمیل :
کاظم  پورالوار
نام استاد : کاظم پورالوار
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
تلفن : 35297411
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/Kazem Pouralvar
ایمیل :
مرتضی تیموری
نام استاد : مرتضی تیموری
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : عکاسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/MortezaTeimouri
ایمیل :
حمیده حرمتی
نام استاد : حمیده حرمتی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : فارسی عمومی,آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
تلفن : 04135297403
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/hamideh hormati
ایمیل :
لیلا دوبختی
نام استاد : لیلا دوبختی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : زبان عمومی,زبان تخصصی کارشناسی طراحی فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز,زبان تخصصی کارشناسی ارشد طراحی فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز,زبان تخصصی کارشناسی ارشد رنگرزی فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز,زبان تخصصی کارشناسی ارشد پژوهش هنر - داتشگاه هنر اسلامی تبریز,زبان تخصصی کارشناسی ارشد هنر اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز,زبان تخصصی کارشناسی هنر اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
تلفن : 04135297538
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/Leila Dobakhti
ایمیل :
صمد روحی
نام استاد : صمد روحی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : واقعیت مجازی ۲
رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن : 35297411
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/SamadRoohi
ایمیل :
حسین زارعی
نام استاد : حسین زارعی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای رایانه ای
تلفن :
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
حسام ساکیان محمدی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : هنرهای رایانه ای
تلفن :
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/Hesam Sakian Mohamadi
ایمیل :
یونس سخاوت
نام استاد : یونس سخاوت
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی : mm
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر
تلفن : 35412134
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/Dr_Yoones_A_Sekhavat
ایمیل :
حسن صالحی
نام استاد : حسن صالحی
گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
بیوگرافی :
واحد سازمانی : وزارت علوم
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : انقلاب اسلامی ایران,تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
رشته تحصیلی : علوم سیاسی و فقه و اصول
تلفن : 04135419962
صفحه اصلی : http://multimedia.tabriziau.ac.ir/teacher/hassan salehi
ایمیل :
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.