مدیریت دانشکده

 
 
 
   سرپرست دانشکده                                                                  
  دکتر یونس سخاوت
 
  تلفن :   35412134-041                                                                         
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : sekhavat@tabriziau.ac.ir
 
                                            
 
  معاون پژوهشی و کارآفرینی دانشکده                                                            
  دکتر لیلا دوبختی
 
  تلفن :     35297403-041                                                                          
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : l.dobakhti@tabriziau.ac.ir                         
 
 
 
  معاون آموزشی و نوآوری دانشکده                                                            
  دکتر فاطمه گل فرشچی
 
  تلفن :     35412136-041                                                                          
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : f.golfarshchi@tabriziau.ac.ir                         
 
 
  کارشناس و مسئول دفتر دانشکده                                                                                       
  میر حسین اوجاقی
 
  تلفن :   35297591 -041                   
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : 
 
    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.