ارتباط با ما

 
   سرپرست دانشکده                                      
    
دکتر عباس غفاری

   تلفن :   35412134-041                            
   دورنگار : 35419719-041
   رایانامه : ghaffari@tabriziau.ac.ir

 
  معاون پژوهشی و کارآفرینی دانشکده 
   
دکتر لیلا دوبختی

   تلفن : 04135412133                                                      
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : l.dobakhti@tabriziau.ac.ir                 

 
  معاون آموزشی و نوآوری دانشکده   
  دکتر فاطمه گل فرشچی

  تلفن :     35412136-041                                            
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : f.golfarshchi@tabriziau.ac.ir                         

 
  کارشناس و مسئول دفتر دانشکده               
   
میر حسین اوجاقی
 
  تلفن :   04135412134                   
  دورنگار : 35419719-041
  رایانامه : 
    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .  
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.