دانشکده چندرسانه ای - لیلا دوبختی

نام استاد لیلا دوبختی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی آموزش زبان انگلیسی
محل تحصیل دانشگاه یو ام، کوالالامپور
تلفن 04135297538
آدرس پست الکترونیکی

درباره


لیلا دوبختی: دانشیار دانشکده چند رسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1391
 
محورهای اصلی تحقیقاتی:
نوشتار آکادمیک
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان تخصصی
تحلیل گفتمان
تهیه و تدوین مطالب آموزشی
 
آدرس پستی: تبریز، خیابان آزادی، نرسیده به چهارراه طالقانی، دانشکده چند رسانه ای
 

سوابق تحصیلی


دکتری زبانشناسی کاربردی، دانشگاه یو ام مالزی، 2011
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه یو ام مالزی، 2008
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز، 2000

سوابق تدریس


زبان عمومی
زبان تخصصی کارشناسی طراحی فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زبان تخصصی کارشناسی هنر اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زبان تخصصی کارشناسی ارشد رنگرزی فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زبان تخصصی کارشناسی ارشد طراحی فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زبان تخصصی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
زبان تخصصی کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

زمینه های پژوهشی


محورهای اصلی تحقیقاتی:
نوشتار آکادمیک
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان تخصصی
تحلیل گفتمان
تهیه و تدوین مطالب آموزشی
 

خلاصه مقالاتانتشارات: مقالات چاپ شده در ژورنال ها
 
Dobakhti, L. (2013). Expressing Certainty in Discussion Sections of Qualitative and Quantitative Research Articles. PALL. 17 (1), 57-77.
Dobakhti, L. (2013). Attitude Markers in Discussion Sections of Qualitative and Quantitative Research Articles. International Journal of English Language Education, 7.
Dobakhti, L. (20013). Commenting on Findings in Qualitative and Quantitative Research Articles’ Discussion Sections in Applied Linguistics. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 2.
Azizzadeh, L., Dobakhti, L. (2013). The Effect of Task Repetition on Improving Iranian High Intermediate EFL Learners' Fluency in Narrative Writing Performance. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6.
Dobakhti, D. (2013). The Effect of Task Repetition on Complexity and Accuracy of
Iranian High-Intermediate EFL Learners’ Narrative Writing Performance. International Journal of Applied Linguistics and English Literature.
Dobakhti, L. (2014). The use of Hedges in the Discussion Section of Qualitative and Quantitative Research Articles. Asian ESP Journal, 10 (2), 162-190.
Azizzadeh, L., Dobakhti, D. (2015). The Effect of Task Repetition on Complexity and Accuracy of Iranian High-Intermediate EFL Learners’ Narrative Writing Performance. International Journal of Applied Linguistics and English Literature.
Dobakhti, L. & Norizah Hassan. (2015). An investigation of the structure of discussion sections in qualitative research articles in applied linguistics. ESP Malaysia, 19.
Motaffakkerazad, M. & Dobakhti, L. (2016). Studying the concept of dragon in Iranian ancient culture. Social Sciences, 11(16).
Dobakhti, L. & Norizah Hassan. (2017). A corpus-based study of writer identity in qualitative and quantitative research article. 3L: Language, Linguistics, Literature. 23(1).
Dobakhti, L. & Zohrabi, M. (2017). Goals, dimensions, and design of program investigation. Journal of English Language Teaching and Learning, 20.
Dobakhti, L. & Zohrabi, M. (2018). Citation behaviours of applied linguists in discussion sections of research articles. Applied Research on English Language. 7(2).
Dobakhti, L. & Zohrabi, M. (in press). How do writers present their work in introduction sections? A genre-based investigation into qualitative and quantitative research articles. Issues in Language Teaching Journal.
Zohrabi, M., Dobakhti, L. & Mohammadpour, E. (2019). Interpersonal meanings in children's storybooks. Iranian Journal of Language Teaching Research, 7(2), 39-64.
Zohrabi, M., Tadayyon, P. & Dobakhti, L. (2019). The effects of rote and contextualized memorization on iranian intermediate efl learners’ vocabulary development. Iranian Journal of English for Academic Purposes,7(2), 16-31.
دوبختی، لیلا ؛ ظهرابی، محمد. 1397. بررسی نیازهای آموزشی زبان انگلیسی تخصصی دانشجویان رشتة طراحی فرش دانشگاه هنر اسلامی. پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی. 8(2).
 

تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


معاون اداره امور آمورشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از 1392 تا 1394
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از 1395 تاکنون

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.