اعضای کمک آموزشی


مسئول کارگاه های رایانه ای
حسن اختری
 
تلفن:  04135297590
 
رایانامه : akhtari.hasan@yahoo.com
 
 
..........................................................

مســـــئول لابـراتـوارهـا و
آزمایشگاههای دانشکده
امیر پرنیان


تلفن: 04135412133

          04135297402


رایانامه:  amir.parnian@yahoo.com
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.