دانشکده چندرسانه ای - حمیده حرمتی

نام استاد حمیده حرمتی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی
محل تحصیل دانشگاه تبریز
تلفن 04135297403
آدرس پست الکترونیکی

درباره


عضو هیئت علمی گروه عمومی در دانشکده چند رسانه ای از سال 1393
 

سوابق تحصیلی


- کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز 1385
- کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز 1387
- دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز 1393

سوابق تدریس


- تدریس درس زبان فارسی عمومی در دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز از سال 1388 تا 1394
- تدریس درس زبان فارسی عمومی دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1392 تا کنون
- تدریس درس آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران در مقاطع کارشناسی و ارشد از سال 1394

زمینه های پژوهشی


- مطالعات بینارشته ای هنر و ادبیات
- ادبیات تطبیقی
- سبک شناسی

خلاصه مقالات


علمی - پژوهشی

  • تغییرات نوشتاری زبان فارسی در گفتگوی کاربران برنامه های کاربردی پیام رسان تلفن همراه   -  فصلنامه مطالعات رسانه های نوین- پریسا علیخانی- حمیده حرمتی- ابوالحسن میری- 1396
  • تحلیلی بر انگاره اسطوره ای پیکرگردانی در افسانه های عامیانه آذربایجان حمیده حرمتی- الهام آذربرزین- مجله دهخدا- 1398
  • تحلیل ادبی و هنری رویا در متن و نگاره خواب دیدن طوس سیاوش را ازمنطر نقد تخیلی گاستون باشلار- حمیده حرمتی- رویا رضاپور- 1398 مجله ادب حماسی
 
علمی ترویجی
  • تبریز مولانا، تبریز جان، مطالعه ای بر اشارات مولانا به شهر تبریز- فصلنامه آموزشی پژوهشی و تحلیلی پژوهش هنر- حمیده حرمتی- آرزو خانپور- 1393
  • بررسی تطبیقی مفهوم وطن در شعر شاعران مشروطه ایران و نهضت مصر- مجله ادبیات تطبیقی- حمیده حرمتی ژیلا مشیری- 1395
 
همایش ها
  • بررسی تطبیقی مفهوم وحدت در ادبیات دوره مشروطه ایران و دوره نهضت مصر- یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی- حمیده حرمتی
  • چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش - بررسی تطبیقی مفهوم تجدد ادبی نزد شاعران ایران و عصر نهضت مصر- حمیده حرمتی
  • بررسی تطبیقی مفهوم علم و جهل در شعر شاعران مشروطه ایران و عصر نهضت مصر- دهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی حمیده حرمتی
  • بررسی تطبیقی مضامین و بن مایه های ادبیات پایداری در شعر بهار و خلیل مطران - ولین همایشا ملی ادبیات معاصر فارسی
 
 

تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


- عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


- سرپرست دفتر شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1395 تا 1397
- مشاور امور بانوان دانشگاه هنر اسلامی تبریز

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


- مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز به عنوان داور
- مجله هنرهای صناعی اسلامی به عنوان داور

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.