لینک های سمت راست

تاریخ : شنبه 2 شهريور 1398
کد 77

.

دفاع از پایان نامه (کارشناسی ارشد)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ۹۸ دارند
دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود در شهریور ۹۸ دارند می بایست پایان نامه خود را تا اخر ساعت اداری شنبه ۹ شهریور به دفتر دانشکده تحویل نمایند. ساختار و نحوه فصل بندی پایان نامه از سایت دانشکده قابل دریافت است.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.