لینک های سمت راست

تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1401
کد 213

اطلاعیه

مهلت ارسال فایل پایان نامه های کارشناسی ارشد جهت درخواست برگزاری جلسه دفاع در اسفند ماه
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که آماده دفاع از پایاننامه خود در اسفند ماه می باشند می رساند، آخرین مهلت ارسال فایل های مربوطه (فایل ورد بخش نظری و همچنین فایل مربوط به بخش عملی ) 20 بهمن ماه می باشد، لذا تا تاریخ فوق نسخه نهایی پروژه خود را به آدرس multimedia.tiau@gmail.com  ارسال و با تماس با دفتر دانشکده (آقای اجاقی) از دریافت آن اطمینان حاصل کنید.
آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از اداره آموزش دانشگاه 11 اسفند ماه می باشد. درخواست اخذ مجوز از طریق کارتابل دانشجویی انجام می شود و الصاق فرم تائیدیه اساتید راهنما (با امضای اساتید راهنمای اول و دوم) و گزارش همانند جوی (با میزان مشابهت کمتر از 25% برای پروژه های پژوهش محور و کمتر از 30% برای پروژه های اثر محور) به این درخواست ضروری است.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.