لینک های سمت راست

تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1401
کد 212

اطلاعیه

مهلت ارسال فايل پايان نامه هاي کارشناسي ارشد براي جلسات پيش دفاع اسفند ماه
به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که آماده انجام پیش دفاع از پایاننامه خود در اسفند ماه می باشند می رساند، آخرین مهلت ارسال فایل های مربوطه 20 بهمن ماه می باشد، لذا تا تاریخ فوق نسخه ورد سه فصل تکمیل شده پروژه خود را به همراه فرم تائیدیه اساتید راهنمای اول و دوم (قابل دسترس از سایت دانشکده بخش کاربرگ ها) به آدرس multimedia.tiau@gmail.com  ارسال و با تماس با دفتر دانشکده (آقای اجاقی) از دریافت آن اطمینان حاصل کنید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.