لینک های سمت راست

تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1401
کد 206

برگزاری کارگاه "کاربرد ابزارهای نقشه برداری مغز در پژوهشهای علوم انسانی"

به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده چندرسانه ای
در راستای ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و کمک به جهت گیری پروژهها با رویکرد علوم شناختی، کارگاه "کاربرد ابزارهای نقشه برداری مغز در پژوهشهای علوم انسانی" در دانشکده چندرسانهای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، در تاریخ 27 آذرماه 1401 برگزار شد. این کارگاه به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده چندرسانهای دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد. در بخش اول این رویداد یک روزه، مبانی نظری علوم شناختی و نقشه برداری مغز توسط جناب آقای دکتر محسن دادجو بیان شد. سپس در بخش دوم، به ثبت عملی EEG و آزمون های ارزیابی و توانبخشی شناختی اقدام گردید تا دانشجویان شرکت کننده بتوانند به صورت عملی از نزدیک با این رویکرد و برخی ابزارهای آن، آشنا گردند. در انتها، این دوره با ارائه مشاوره به دانشجویان علاقمند به این حیطه و دریافت اطلاعات آنان جهت اعطای گواهینامه حضور در کارگاه پایان پذیرفت. قابل ذکر است که دانشجویان علاقمند به انجام پژوهش با رویکرد مغزی-شناختی، می توانند با مراجعه به آزمایشگاه های دانشکده چندرسانهای، از جزئیات بیشتر مطلع گردند.تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.