لینک های سمت راست

تاریخ : پنجشنبه 21 مهر 1401
کد 199

اطلاعیه

مهلت ارسال فایل پایاننامه های کارشناسی ارشد برای جلسات دفاع و پیش دفاع آذر ماه
به اطلاع دانشجویان محترمی که مایل به ارائه پیش دفاع یا دفاع از پایاننامه خود در آذر ماه می باشند می رساند، آخرین مهلت ارسال فایل ها و مستندات مربوطه (فایل ورد بخش نظری و فایل مربوط به بخش عملی برای دفاع و فایل ورد سه فصل تکمیل شده برای پیش دفاع) به دفتر دانشکده 3 آذر ماه می باشد. این دانشجویان باید نسخه نهایی که به تایید تیم راهنما رسیده است را به آدرس multimedia.tiau@gmail.com ارسال و با تماس با دانشکده از دریافت آن اطمینان حاصل کنند. جهت دفاع از پایاننامه، اخذ مجوز دفاع از اداره آموزش دانشگاه تا 10 آذر ماه ضروری می باشد.
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.