لینک های سمت راست

تاریخ : پنجشنبه 21 مهر 1401
کد 198

اطلاعیه

زمانهای برگزاری جلسات دفاع و پیش دفاع کارشناسی ارشد
به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند،
به استناد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات دفاع و پیش دفاع این مقطع در هر نیمسال در دو نوبت (آذر و اسفند ماه در نیمسال اول و خرداد و شهریور ماه در نیمسال دوم) برگزار خواهد شد. همچنین فاصله بین پیش دفاع و دفاع نهایی حداقل 3 ماه و حداکثر 9 ماه خواهد بود. لذا پس از سپری شدن 9 ماه از پیش دفاع و عدم دفاع از پایاننامه،  دانشجو موظف به شرکت مجدد در جلسه پیش دفاع می باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.