لینک های سمت راست

تاریخ : پنجشنبه 10 شهريور 1401
کد 194

اطلاعیه

آخرین تمدید مهلت ارسال فایل نهایی پایاننامه های کارشناسی ارشد


به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایاننامه خود در ماه جاری را دارند می رساند، مهلت ارسال فایل نهایی پایاننامه به دانشکده برای آخرین بار تا  ۱۷ شهریور ماه تمدید شد.

مجدد یادآور می شود، آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع از اداره آموزش دانشگاه ۱۷ شهریور می باشد.

به مجوزهای دفاع و یا فایل های  پایاننامه هایی که پس از تاریخ فوق به دانشکده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت اطلاع از نحوه ارسال فایل به دانشکده و همچنین اخذ مجوز از اداره آموزش، می توانید به اطلاعیه تاریخ ۲۲ مرداد مندرج در سایت دانشکده مراجعه کنید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.