لینک های سمت راست

تاریخ : يکشنبه 5 تير 1401
کد 189

برنامه جلسات حضوری پیش دفاع کارشناسی ارشد

دانشکده چندرسانه ای- روز سه شنبه 7 تیر 1401

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.