لینک های سمت راست

تاریخ : يکشنبه 8 خرداد 1401
کد 182

اطلاعیه مهم امتحانات

اطلاعیه امتحانات پروژه محور پایان ترم

امضاء صورتجلسه امتحانات پروژه محور پایان ترم از روز سه شنبه تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ 12خرداد
بدین وسیله به اطلاع  دانشجویان محترم کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده چندرسانه ای که دروس نامبرده شده در این لیست را در ترم جاری (002) انتخاب نموده اند درخواست می شود در اسرع وقت در ساعات اداری هفته جاری شخصا جهت امضا صورتجلسه امتحانی دروس مذکور به دفتر دانشکده چندرسانه ای مراجعه نمایند. تاکید می شود عدم امضا صورتجلسه امتحانی بمنزله غیبت امتحانی خواهد بود.
در خصوص اطلاعیه فوق، اضافه می نماید امتحانات دروسی که در لیست فوق نامبرده نشده بصورت کتبی خواهد بود و چنانچه دانشجویان گرامی در بین واحد‌های انتخابی شأن دروس با امتحانات کتبی را نیز دارند و در هفته جاری در تبریز حضور ندارند،  می توانند در زمان برگزاری امتحانات کتبی شأن صورتجلسه امتحانی دروس عملی و پروژه محور را نیز در دفتر دانشکده امضا نمایند.
با آرزوی موفقیت و سلامتی
/uploads/user/142/لیست امتحانات پروژه محور 002.pdf

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.