لینک های سمت راست

تاریخ : يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
کد 141

مهلت اعلام موضوع پایاننامه و استاد راهنمای اول به دانشکده

مهلت اعلام موضوع پایاننامه و استاد راهنمای اول به دانشکده
به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ترم دوم تمامی گرایش های دانشکده چندرسانه ای می رساند این عزیزان تا تاریخ پنجشنبه 7 خرداد ماه فرصت دارند با تکمیل کردن کاربرگ پیوستی استاد راهنمای اول (صرفا از بین اعضای هیات علمی دانشکده چندرسانه ای) و موضوع/عنوان پایاننامه خود را به دانشکده اعلام نمایند. مجددا تاکید می نماید دانشجویان در این مرحله با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به ایمیل دانشکده به آدرس h09141031926@gmail.com صرفا استاد راهنمای اول (با اطلاع و رعایت ظرفیت اساتید محترم) و موضوع خود را مشخص می نمایند و استاد راهنمای دوم و مشاور پایاننامه آنان در جلسه دانشکده تعیین و متعاقبا اعلام خواهد شد. با آرزوی موفقیت و بهروزی
/Uploads/User/142/media/darkhast_Ostad_Rahnemay_Arshad-.docx

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.