لینک های سمت راست

تاریخ : سه شنبه 27 مهر 1395
کد 14

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

کلاس دکتر موسویان
کلاس آقای دکتر موسویان فردا چهارشنبه 95/7/28 تجزیه و تحلیل بازیهای رایانه ای تشکیل نخواهد شد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.