لابراتوار آکوستیک

لابراتوار آکوستیک  و ارتعاشات
 
با توجه به اينکه مطالعات و تحقيقات مختلف و متنوعی را در اين آزمایشگاه می توان انجام داد و در عين حال ساده ترين کاردستگاههای آزمایشگاه آکوستیک در زمينه سنجش ـ شدت ـ فرکانس و طول موج صوت مي باشد و همچنين ميزان افت شدت صوت در فضاها در محيطهای شهری (نوفه شهري) را سنجش و آناليز مي‌کند اين آزمايشگاه جز پيشرفته‌ترين سری از آزمايشگاههای آکوستيک می باشد و نوع سيستم موجود  2260 بوده و دارای 3 نرم افزار سنجش بوده  دارای نرم افزارهاي تحقيقاتی در زمينه های تحليل سنجش ها و همچنين اندازه گيری دوام صوت در سالن‌ها و با هر فضايي كه آلودگي صوتي داشته باشد و يا نرم افزارهاي موجود مي‌توان تمامی محاسبات مربوط به نوفه های شهری _ سر و صدای ناشی از دستگاه ها در کارگاه ها و کارخانه ها و تست  آمفی تئاترها و سالنهای همايش و سالن‌هاي كارخانه‌ها و كارگاه‌ها بهره گرفت و مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
و همچنين می‌توانيم ضريب صدابندی کليه پنجره ها با شيشه‌ها و قالب‌هاي متفاوت - انواع درها - انواع سقفها را اندازه گرفت با توجه به نوع نوفه موجود طراحی و اجرا نموده و با توجه به اينکه در فضاها فرکانسهای زيادی وجود دارد كه در توليد نوفه نقش دارند اين آزمايشگاه فرکانسها را تجزيه نموده و دخيلترين فرکانسي که توليد شدت می نمايند را آناليز کند و حتی جهت سرچشمه صوت را مشخص می نمايد.
 
 
در اين آزمايشگاه تحقيقاتي مي‌توان كارهاي ذيل را تحقيق و كاركرد :
سنجش ميزان شدت صوتسنجش فركانس‌هاي موجود در فضابرآورد طول موج فركانسهاتوليد صدا و سنجش همان صوت توليد در فضاتحليل سالن‌هاي آمفي تئاتر موزيك ـ سينماو هر نوع فضاسنجش صوت و آلودگي صدا در كارخانه‌هاسنجش صوت و آلودگي صدا در شهرها تحقيق در مورد كانون‌هاي صوتي در فضاها برآورد ميزان صدابندي در ـ پنجره ـ سقف تحقيق و برآورد و ميزان صدابندي هر نوع سطح و موادسنجش ميزان درها و پنجره‌ها دو جداره و سقف‌هاي شناورسنجش ميزان ارتعاش موادبا وجود دستگاه (ليزر وايبرومتر)سنجش ميزان ارتعاش لوله‌ها و كف‌ها و سطوح و پمپ‌ها .... با وجود دستگاه (ليزر وايبرومتر)ميزان جذب صوت مواد (با وجود دستگاه متريال تستينگ )تعيين جهت سرچشمه صوت تأمين ميزان افت شدت صوت در فضا در زمينهای مختلف مطالعه و طراحی سيستم صوتی فضاها صوت مهندسی و تجزيه و تحليل آنها  تعيين نوع و جهت نوفه شهری اندازه گيری و تجزيه و تحليل صوتی فضا بعد از اجرامطالعه و تحقيق در مورد نوع فرکانس صدای انسانها  ميزان اندازه گيری صوت توليدی در تونلهای معادن ميزان اندازه گيری صوت توليدی در تونلهای مترو طراحی اين تونلها تعيين ميزان انرژی صوتی در انفجاراتمهمترين قسمت تحقيق و مطالعه کابين و اتاقهای اتومبيل و اتوبوسها ... و قطارهای شهری و بين شهری و دستگاههای توليد شده و لوازم منزل که ايجاد صوت می کنند طراحی سيستم صوتی مناسب برای فضاها Material testing   ضريب جذب صوت می توان هر نوع مواد توليد شده راه اندازه‌گيری نموده و مقدار جذب صوت مواد توليد شده را اندازه گرفت.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.