معرفی دانشکده چند رسانه ای


هنرهای چندرسانهای با مجهز شدن به فناوریهای مختلف، امکانات جدیدی برای تولید، انتقال و ارایه مفاهیم، احساسات و معانی فراهم کردهاند. این نوع از هنر نه به عنوان ترکیبی از هنرهای موجود، بلکه به عنوان گونه جدیدی از هنر که توانایی ابراز احساسات و انتقال مفاهیم را در بستری تعاملی میان مخاطب و اثر هنری فراهم میکند، تعریف میشود که در یک رویکرد جامع و متمرکز، طراحی محتوای چندرسانهای با تاکید بر مهارتهای هنری و رایانهای میباشد. فارغ التحصیلان این رشته مهارتهای لازم را برای طراحی و تولید برنامههای چندرسانهای، ایجاد انواع هنرهای دیجیتال و طراحی سیستمهای تعاملی خواهند داشت. از جمله فعالیتهای این رشته میتوان به تولید برنامههای چندرسانهای، تولید بازیهای رایانهای، انیمیشن، مدیریت پروژههای چندرسانهای، طراحی محتوای آموزش الکترونیکی، توسعه برنامههای تحت وب، طراحی محیطهای چندبعدی، طراحی محیطهای تعاملی و تبلیغات چندرسانهای نام برد. درکنار برخورداری از جنبههای زیباییشناسی و توانایی انتقال مفاهیم و احساسات که پیششرط اساسی برای تعریف یک اثر به عنوان هنر رایانهای است، استفاده از فناوریهای رایانهای در تولید و نمایش اثر و همچنین تعامل میان مخاطب و اثر هنری از ویژگیهای بارز هنرهای رایانهای هستند.
دانشکده چندرسانهای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تنها دانشکده چندرسانهای در کشور میباشد که به عنوان قطب هنر دیجیتال در کشور شناخته میشود. این دانشکده با راهاندازی رشته کارشناسی چندرسانهای و کارشناسی ارشد هنرهای رایانهای با گرایشهای هنرهای چندرسانهای، تولید بازی های رایانهای و هم چنین طراحی شبیهساز هوشمند گام بزرگی در شناساندن و معرفی این رشته در کشور برداشته است. این رشتهها با هدف آموزش طیف گستردهای از مهارتهای چندرسانهای ایجاد گردیده و فارغ التحصیلان این رشتهها علاوه بر درک عمیق از فناوری چندرسانهای میتوانند نیازهای کاربردی آن را در صنعت، رسانه و موضوعهای دیگر شناسایی، تحلیل، طراحی و پیادهسازی کنند. هدف از برنامه‌ريزي دورهها، پرورش نيروهاي خلاق فني دانشجويان براساس بينش اسلامي و آگاهي‌هاي تخصصي و مهارتهاي آن ها در زمينه هنر چند‌رسانه‌اي رايانه محور با کسب مهارت های طراحی هنری و طراحی رایانهای و ترکیب این مهارتها در اجرای پروژههای عملی و کسب تجربیات مي‌باشد.
دانشکده هنرهای رایانهای دارای 24 عضو هیات علمی اصلی، وابسته و عمومی در ربعهای سه گانه آموزشی-پژوهشی به شرح زیر میباشد.
 
ربع آموزشی-پژوهشی هنرهای رایانهای:
دارای رشته کارشناسی چندرسانهای و کارشناسی ارشد هنرهای چندرسانهای میباشد.
 
ربع آموزشی-پژوهشی بازیهای رایانهای:
دارای رشته کارشناسی ارشد تولید بازیهای رایانهای و کارشناسی ارشد طراحی شبیهساز هوشمند میباشد.
 
ربع آموزشی-پژوهشی علوم شناختی:
دارای رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی، با گرایشهای طراحی و خلاقیت و همچنین گرایش رسانه میباشد.

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.