معرفی دانشکده چند رسانه ای

چندرسانه‌اي در دهه ‌هاي اخير به عنوان يك فناوري بين رشته‌اي در علوم مختلف از جمله آموزشي ، هنري و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طراحي هر يك از اجزاي متن ، گرافيك ، صدا ، پويانمايي و ويديو در چندرسانه‌اي نيازمند قابليت ويژه‌اي است كه فقط هنرمند چند‌رسانه‌اي مي‌تواند آن را ايجاد نمايد .
كارشناسي چند‌رسانه‌اي يك برنامه بين رشته‌اي مبتني بر فعاليتهاي عملي دانشجويان مي‌باشد كه مهارت‌ها و علوم طراحي و توليد محصولات هنري چند‌رسانه‌اي را در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد. دانش آموختگان اين رشته افرادي با مهارت هاي متعدد و فهم بالايي از فرايندهاي تكرار شونده بازسازي سيستم هاي چند‌رسانه‌اي را دارا مي‌باشند .
هدف از برنامه‌ريزي دوره كارشناسي چند‌رسانه‌اي ، پرورش نيروهاي خلاق فني دانشجويان براساس بينش اسلامي و آگاهي‌هاي تخصصي و مهارت هاي آن ها در زمينه هنر چند‌رسانه‌اي رايانه محور با کسب مهارت های طراحی هنری و طراحی رایانه ای و ترکیب این مهارت ها در اجرای پروژه های عملی و کسب تجربیات مي‌باشد .
دانشکده هنرهای رایانه ای با 24عضو هیات علمی اصلی، وابسته و عمومی در ربع های سه گانه آموزشی-پژوهشی سه گانه می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی هنرهای رایانه ای:
دارای رشته کارشناسی چندرسانه ای و کارشناسی ارشد هنرهای چندرسانه ای می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی بازی های رایانه ای:
دارای رشته کارشناسی ارشد تولید بازی های رایانه ای  و کارشناسی ارشد شبیه ساز هوشمند می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی علوم شناختی:

دارای رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی ، طراحی و خلاقیت می باشد.


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.