اخبار و مناسبتها

برنامه برگزاری آنلاین جلسات دفاع کارشناسی ارشد - 1400

برنامه برگزاری آنلاین جلسات دفاع پایاننامه های کارشناسی ارشد
يکشنبه چهارم مهر 1400
تعداد بازدید:20

پروژه نهایی کارشناسی
برنامه ارائه پروژه نهایی کارشناسی

برنامه ارائه پروژه های نهایی کارشناسی – دانشکده چند رسانه ای- 30 شهریور 1400
يکشنبه بیست و هشتم شهريور 1400
تعداد بازدید:31

اطلاعیه مهم
آخرین مهلت ارسال پرژوژه نهایی دانشجویان کارشناسی برای دفاع در شهریور 1400

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی که قصد دفاع از پروژه عملی خود در شهریور ماه را دارند می رساند آخرین مهلت ارسال پروژه خود به دانشکده 22 شهریور ماه می باشد.
دوشنبه هشتم شهريور 1400
تعداد بازدید:37

اطلاعیه مهم
آخرین مهلت ارسال پایاننامه دانشجویان کارشناسی ارشد برای دفاع در شهریور 1400

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که پیش دفاع خود را برگزار نموده و قصد دفاع از پایاننامه خود در شهریور ماه را دارند می رساند آخرین مهلت ارسال پایاننامه خود به دفتر دانشکده پایان روز 26 شهریور می باشد
دوشنبه هشتم شهريور 1400
تعداد بازدید:56

ارتقای مرتبه
ارتقای مرتبه آقای دکتر یونس سخاوت

ارتقای مرتبه آقای دکتر یونس سخاوت از استادیاری به مرتبه دانشیاری
يکشنبه بیست و هفتم تير 1400
تعداد بازدید:98

لینک و برنامه جلسات پیش دفاع

لینک و برنامه جلسات پیش دفاع
سه شنبه پانزدهم تير 1400
تعداد بازدید:69

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.