دانشکده چندرسانه ای - فاطمه گل فرشچی

نام استاد فاطمه گل فرشچی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی ریاضی محض
محل تحصیل دانشگاه صنعتی سهند
تلفن
آدرس پست الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


کارشناسی: ریاضی محض- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- 1376
کارشناسی ارشد: ریاضی محض گرایش آنالیز- دانشگاه تبریز-1381
دکترا: ریاضی محض گرایش آنالیز- دانشگاه صنعتی سهند -1394

سوابق تدریس


ریاضیات عمومی
آمار و احتمال
معادلات دیفرانسیل
ریاضیات و آمار
ریاضی گسسته
ریاضی کاربردی1
ریاضی کاربردی 2

زمینه های پژوهشی


 
نظریه عملگرها
آنالیز تابعی
*C- جبرها
نگاشت های حافظ
مطالعات مربوط به ارتباط بازی های رایانه ای و ریاضیات
ساخت انیمیشن و بازی های ریاضی برای آموزش ریاضی
کاربرد ریاضیات در بازی و انیمیشن

 
 

خلاصه مقالات


مقالات ارائه شده در کنفرانس ها
1- Spectrum Preserving Linear Maps on Liminal C*-Algebras ,The 43th Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz , Iran , 2012.
2- A Nagasawa Type Theorem on Banach Algebras , The 44-th Iranian International Conferencs of Mathematics , Ferdowsi University of Mashhad, Iran
27-30 August 2013.
3-. On the Spectrum of Rank One Operators on Hilbert C*-Modules ,  45th  Annual Iranian Mathematics Conference , Semnan University , Iran , 2014.
4-Some remarks on linear maps preserving invertibility or spectral radius, The 21th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Islamic Azad University, Hamedan, Iran, 26-27 November 2014.
5- A  Gleason-Kahane-Zelazko type Theorem, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, Shiraz University, Iran, 11-12 Nov. 2015.
6- Absolute values preserving Linear maps on C*‎-algebras, The 4rd Seminar on Functional Analysis and its Applications, Ferdowsi uiversity of Mashhad, Iran, 2-3 March 2016.
7- Numerical range compressing linear maps on C*-algebras, The 4rd Seminar on Functional Analysis and its Applications, Ferdowsi uiversity of Mashhad, Iran, 2-3 March 2016.
8- Linear maps preserving subpremutation and doubly substochastic matrices, The 22th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, University  of Bonab, 25-26 January 2017.
9- Weak and strong majorization on matrices with entires in C*-algebra, The 3rd Seminar on Operator Theory and its Applications, Ferdowsi uiversity of Mashhad, Iran, 8-9March 2017. 
10- Linear maps preserving Premutation and doubly substochastic matrices with entires in C*-algebra, The 3rd Seminar on Operator Theory and its Applications, Ferdowsi uiversity of Mashhad, Iran, 8-9March 2017. 
11.τ-Local determinant preserving linear maps on M2 (A),  45th Annual Iranian Mathematics Conference, 
 Iran University of Science and Technology, 23-26 August 2018, 3997-3400.
12.  A Hahn Banach type Theorem for some Hilbert C*-modules,  
The 23rd Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Arak University,  14-15 November, 2018, 137-139. 
13.  New Gruuss type inequalities for positive linear maps on C*-algebras, 
The 23rd Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, Arak University, 14-15 November, 2018, 140-142.                         
14.P reserving module maps on Hilbert C*-modules, 
The 5th Seminar on Operator Theory and its Applications, Zanjan University, 13-14 March 2019, 99-104. 
مقالات چاپ شده در مجلات
1- Spectrum Preserving Linear Maps on Liminal C*- Algebras, Journal of Mathematics and Computer Science , 6 (2013) 311 - 314.
2. Numerical Radius Preserving Linear Maps on Banach Algebras , International Journal of Pure and Applied Mathematics , Vol. 88 , No.2 (2013) 233 - 238. 
3.Linear Maps Preserving Invertibility or Spectral Radius on Some C*-algebras, Sahand Communications in Mathematical Analysis, vol. 11, No. 1 (2018) 91-97.
4- 
On Preserving Properties of Linear Maps on 𝑪∗algebras,Sahand Communications in Mathematical Analysis, vol. 17, No. 1 (2020) 125-137.
5- نقش بازی های رایانه ای در آموزش ریاضیات، ریاضی و جامعه، جلد 4 شماره 2، 1398، 1-9.
6- بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجويان رشته های هنری نسبت به رياضيات، ریاضی و جامعه، جلد4 شماره 4، 1398، 15-21.
طرح های پژوهشی:
1- 
بررسی ارگونومیکی ایستگاههای پرستاری بیمارستانهای امام والزهرا
2- ارزیابی درونی گروه طراحی صنعتی
3- ارزیابی و بررسی کاهش رغبت دانشجویان رشته‌های هنری به یادگیری ریاضیات و علل آن
 

تشویق هافارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی
فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


سرپرست دفتر نظارت وارزیابی (1389-1382)

سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


دبیر شورای انضباطی دانشگاه
عضو کمیته بررسی موارد خاص

پروژه های تحقیقاتی


همکاری با تحریریه مجلات علمی


تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.