اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : نفیسه مصطفوی

  گروه آموزشی : گروه چند رسانه ای
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت : 1392
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : عرفان
  محل تحصیل : پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی (1391)
  تاریخ تولد : 1356
  خط داخلی : 592
  تلفن : 04135297592
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1398/06/25
   
  تبيين عوالم سبعه درآثار عرفاني امام خميني(س)،شیخ الاسلامی، علی؛ مصطفوی، نفیسه؛ مجله: . تابستان 1390 - شماره 51  پژوهشنامه متین.علمی-پژوهشی/ISC
  جايگاه حقيقت محمدي و حقيقت علوي در عرفان امام خميني (قدس سره) ،شیخ الاسلامی، علی؛ مصطفوی، نفیسه؛ مجله: پژوهشنامه عرفان » بهار و تابستان 1390 - شماره 4.علمی-پژوهشی/ISC
  مرتبه احدیت نقطه عطف عرفان امام خمینی و ابن عربی ،مصطفوی، نفیسه؛ زکی، نیر؛ مجله: پژوهشنامه متین . زمستان 1392 - شماره 61 علمی-پژوهشی/ISC
  نظریه ادوار و اکوار از فیزیک تا متافیزیک ،مصطفوی، نفیسه؛مجله: پژوهشنامه متین . تابستان 1394 - شماره 67 علمی-پژوهشی/ISC
  رهیافتی نو از بحث ماده مثالی همس
  وبا مبانی عقل ونقل، دو فصلنامه علامه ، تابستان ومهر 1393،ش 45
  وحدت وجود از نظر تا هنر ، دو فصلنامه علامه ، سال پانزدهم ،بهار و تابستان 1394، ش 47
  پدیدارشناسی فضا و زمان مثالی در حکمت متعالیه و فیزیک نسبیت،مصطفوی، نفیسه؛مجله: شناخت » بهار و تابستان 1396 - شماره 76 علمی-پژوهشی/ISC
  بازشناسی مبانی زیبایی شناختی در آثار امام خمینی . متین . زمستان 97. ش 81 .علمی-پژوهشی/ISC
  مبانی زیبایی شناسی و هنر از منظر علامه جعفری،قبسات، تابستان 1398،سال 24،ش92. علمی-پژوهشی/ISC

   
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.