اخبار و مناسبتها

اطلاعیه

برنامه جلسات دفاع کارشناسي ارشد
پنجشنبه بیست و چهارم شهريور 1401
تعداد بازدید:53
پنجشنبه هفدهم شهريور 1401
تعداد بازدید:48

اطلاعیه

آخرین تمدید مهلت ارسال فایل نهایی پایاننامه های کارشناسی ارشد
پنجشنبه دهم شهريور 1401
تعداد بازدید:44

اطلاعیه

تمدید مهلت اخذ مجوز دفاع و ارسال فایل پروژه نهایی دانشجویان مقطع کارشناسی
شنبه پنجم شهريور 1401
تعداد بازدید:26

اطلاعیه

تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد
شنبه بیست و دوم مرداد 1401
تعداد بازدید:55
شنبه بیست و دوم مرداد 1401
تعداد بازدید:58

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.