معرفی دانشکده چند رسانه ای

چندرسانه‌اي در دهه ‌هاي اخير به عنوان يك فناوري بين رشته‌اي در علوم مختلف از جمله آموزشي ، هنري و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. طراحي هر يك از اجزاي متن ، گرافيك ، صدا ، پويانمايي و ويديو در چندرسانه‌اي نيازمند قابليت ويژه‌اي است كه فقط هنرمند چند‌رسانه‌اي مي‌تواند آن را ايجاد نمايد .
كارشناسي چند‌رسانه‌اي يك برنامه بين رشته‌اي مبتني بر فعاليتهاي عملي دانشجويان مي‌باشد كه مهارت‌ها و علوم طراحي و توليد محصولات هنري چند‌رسانه‌اي را در اختيار دانشجويان قرار مي‌دهد. دانش آموختگان اين رشته افرادي با مهارت هاي متعدد و فهم بالايي از فرايندهاي تكرار شونده بازسازي سيستم هاي چند‌رسانه‌اي را دارا مي‌باشند .
هدف از برنامه‌ريزي دوره كارشناسي چند‌رسانه‌اي ، پرورش نيروهاي خلاق فني دانشجويان براساس بينش اسلامي و آگاهي‌هاي تخصصي و مهارت هاي آن ها در زمينه هنر چند‌رسانه‌اي رايانه محور با کسب مهارت های طراحی هنری و طراحی رایانه ای و ترکیب این مهارت ها در اجرای پروژه های عملی و کسب تجربیات مي‌باشد .
دانشکده هنرهای رایانه ای با 16عضو هیات علمی اصلی، وابسته و عمومی در ربع های سه گانه آموزشی-پژوهشی سه گانه می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی هنرهای رایانه ای:
دارای رشته کارشناسی چندرسانه ای و کارشناسی ارشد هنرهای چندرسانه ای می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی بازی های رایانه ای:
دارای رشته کارشناسی ارشد تولید بازی های رایانه ای  و کارشناسی ارشد شبیه ساز هوشمند می باشد.

ربع  آموزشی - پژوهشی علوم شناختی:

دارای رشته کارشناسی ارشد علوم شناختی ، طراحی و خلاقیت می باشد.

- انستیتو بازی های رایانه ای

انستیتو بازی های رایانه ای با هدف تحقیق و توسعه بازی های رایانه ای در سال 1391 در دانشکده ی چندرسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل شده است. هدف اصلی این مرکز انجام تحقیقات پایه ای در بازی های کامپیوتری و دنیای مجازی است. این مرکز با بهره گیری از ابزارهای مدرن، فرصت های مطالعاتی ویژه ای را در زمینه های مربوطه در اختیار دانشجویان قرار می دهد. زمینه های اصلی فعالیت انستیتو عبارتند از:
 توسعه بازی
توسعه بازی های عاطفی و تأثیرپذیر
توسعه بازی های هوشمند
روابط اجتماعی در جهان مجازی
تعامل متقابل بازیکن با بازی
 بازی های جدی
واقعیت افزوده
اینترنت اشیا
بینائی رایانه


- آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی

آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی با هدف تحقیق و توسعه برنامه های کاربردی هوشمند مبتنی بر واقعیت افزوده برای تلفنهای همراه در اسفند ۹۳ در دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل شده است. تحقیقات در زمینه تکنولوژی های پیشرفته نرم افزاری برای ابزارهای هوشمند، توسعه و ساخت برنامه های کاربردی تلفنهای همراه با تاکید بر محتوای فرهنگی و نیز تلاش در جهت تجاری سازی ایده ها از جمله اهداف این آزمایشگاه می باشد.


امکانات کارگاهی دانشکده چندرسانه ای به شرح زیر می باشد:

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.