تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1397
کد 69

*

درخشش دانشجویان دانشکده چندرسانه ای در چهارمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای – دانشگاه کاشان

دانشجویان دانشکده چندرسانه ای با ارایه مقالات متعدد در چهارمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، در دو حوزه فنی و هنر و اختصاص بخش عمده مقالات پذیرفته شده به خود، با کسب عنوان مقاله برتر خوش درخشیدند.
دانشجویان دانشکده چندرسانه ای با ارایه مقالات متعدد در چهارمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، در دو حوزه فنی و هنر و اختصاص بخش عمده مقالات پذیرفته شده به خود، با کسب عنوان مقاله برتر خوش درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه هنر اسلامی تبریز مقاله آقایان عباس موسیوند و مهدی پور جعفر به انتخاب داوران، عنوان مقاله شایسته تقدیر در حوزه هنر را کسب کرد.

مقطع کارشناسی ارشد:
حسین زارعی-  صبا عباسی نیا - محمد درگاهی- علی اصل فتحی- یاسمن صفاری- شیوا نصر اصفهانی- راحله حیاتی- میثم رحمانی- رضوانه جمالی- سینا زندی- سحر احمدپور-زهره کریمی- عباس موسیوند- مهدی پورجعفر

مقطع کارشناسی:
احسان راد - فرشته علیزاده- سمیرا پودراتچی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.