تاریخ : يکشنبه 25 آذر 1397
کد 66

.

کارگاه آموزشی تدوین و سناریوی انیمیشن

کارگاه آموزشی تدوین و سناریوی انیمیشن توس استاد اسدالهی
کارگاه آموزشی تدوین و سناریوی انیمیشن توس استاد اسدالهی
زمان : یکشنبه 25 آذرماه از ساعت 14 الی 17
        دوشنبه 26 آذرماه از ساعت 9 الی 16
مکان: سالن کنفرانس دانشکده چندرسانه ای

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.