تاریخ : شنبه 14 بهمن 1396
کد 49

قابل توجه دانشجویانی که درس شبکه و سیستم های عامل را اخذ نکرده اند

قابل توجه دانشجویانی که درس شبکه و سیستم های عامل را اخذ نکرده اند
قابل توجه دانشجویانی که درس شبکه و سیستم های عامل را اخذ نکرده اند
با توجه به اینکه درس شبکه و سیستم های عامل از سرفصل قدیمی برای آخرین بار ارائه می شود، دانشجویان ورودی 95 به قبل که قبلاً درس را اخذ نکرده اند لازم است تا برای درس ثبت نام کنند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.