دوره های آموزشی

مقطع كارشناسي : 
 
دانشکده در این مقطع تحصیلی در رشته چند رسانه ای با گرایش واقعیت مجازی از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرد
 
برنامه هشت نیمسال تحصیلی کارشناسی چند رسانه ای
 
 مقطع کارشناسی ارشد :
 
دانشکده در این مقطع در رشته هنرهای رایانه ای در 3 گرایش : هنرهای چندرسانه ای - تولید بازیهای رایانه ای و طراحی شیبیه ساز هوشمند از طریق آزمون سازمان سنجش دانشجو می پذیرد . 
 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.