اعضای کمک آموزشی


کاردان کارگاههای رایانه ای
حسن اختری
 
تلفن 35297590
 
رایانامه : akhtari.hasan@yahoo.com
 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.