اعضای کمک آموزشی


کاردان کارگاههای رایانه ای

حسن اختری

تلفن : 5297592-0413

رایانامه : hasan_akhtari@yahoo.com

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.