آزمایشگاه ها

- انستیتو بازی های رایانه ای

انستیتو بازی های رایانه ای با هدف تحقیق و توسعه بازی های رایانه ای در سال 1391 در دانشکده ی چندرسانه ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل شده است. هدف اصلی این مرکز انجام تحقیقات پایه ای در بازی های کامپیوتری و دنیای مجازی است. این مرکز با بهره گیری از ابزارهای مدرن، فرصت های مطالعاتی ویژه ای را در زمینه های مربوطه در اختیار دانشجویان قرار می دهد. زمینه های اصلی فعالیت انستیتو عبارتند از:
 توسعه بازی
توسعه بازی های عاطفی و تأثیرپذیر
توسعه بازی های هوشمند
روابط اجتماعی در جهان مجازی
تعامل متقابل بازیکن با بازی
 بازی های جدی
واقعیت افزوده
اینترنت اشیا
بینائی رایانه- آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی

آزمایشگاه واقعیت افزوده شناختی با هدف تحقیق و توسعه برنامه های کاربردی هوشمند مبتنی بر واقعیت افزوده برای تلفنهای همراه در اسفند ۹۳ در دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل شده است. تحقیقات در زمینه تکنولوژی های پیشرفته نرم افزاری برای ابزارهای هوشمند، توسعه و ساخت برنامه های کاربردی تلفنهای همراه با تاکید بر محتوای فرهنگی و نیز تلاش در جهت تجاری سازی ایده ها از جمله اهداف این آزمایشگاه می باشد. 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.