مدیریت دانشکده

 
 


سرپرست دانشکده
عباس غفاری

تلفن : 35549591,35412136-041
دورنگار : 35539200-041                                                       
 رایانامه :ghaffari@tabriziau.ac.ir 

----------------------------------------------------------------------------
                                                                   
کارشناس و مسئول دفتر دانشکده هنرهای رایانه ای
بهروز عبداللهی
 
تلفن : 35297591-041
دورنگار : 35419719-041
رایانامه : abdollahi.behrooz@yahoo.com
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.